VILLKOR


Förbeställning av Keramikföremål hos Soffis Keramik

Vid en förbeställning av ett keramikföremål från Soffis Keramik förbinder du dig till att köpa det beställda objektet. Nedan listas villkoren som gäller för din förbeställning:


1. Förbindelse till Köp


Genom att genomföra en förbeställning, förbinder du dig att köpa det keramikföremål du beställt.2. Tillverkningstid


Tillverkningstiden för varje objekt anges vid tidpunkten för beställningen. Detta för att ge en realistisk uppskattning baserat på aktuell arbetsbelastning och objektets komplexitet.3. Betalningsalternativ


Du kan välja att betala för ditt föremål antingen via Swish vid upphämtning eller genom faktura som utfärdas när föremålet är färdigställt.4. Fakturans Villkor


Fakturor ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta.5. Uthämtning och Leverans


Du kommer att informeras när ditt föremål är redo för uthämtning eller leverans. Det är ditt ansvar att arrangera uthämtning inom en överenskommen tidsram.


6. Ej Uthämtade Föremål


Om ett färdigställt föremål inte hämtas ut inom överenskommen tid, kommer det att faktureras enligt våra betalningsvillkor.


7. Vidareförsäljning vid utebliven betalning


Om betalning inte erläggs, förbehåller sig Soffis Keramik rätten att sälja fakturan vidare.


Genom att genomföra din förbeställning bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor.